"หนังสือมีมากมายหลายชนิด
นำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส
ให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจ
ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน
มีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก
ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์
วิชาการสรรมาสารพัน
ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย"

                <พระราชนิพนธ์ในตอนจบของบทความเรื่อง "ฉันชอบอ่านหนังสือ" ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2510 ขณะทรงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนจิตรลดา

หนังสือน่าอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะแห่งการเจรจา ความสุขของกะทิ 1
ลมแล้ง ความสุขของกะทิ ตอนตามหาพระจันทร์
โลกร้อน : ทุกสิ่งที่เราทำ เปลี่ยนแปลงโลกเสมอ นายช่างใหญ่ ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน
กำเนิดไฟใต้
เจ้าหงิญ
ทำไมต้อง Homeschool
อานุภาพบำบัดโรค