หนังสือน่าอ่าน

อานุภาพบำบัดโรค

ผู้แต่ง นาวาเอกทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2541)
พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์ ลานอโศก เพรส กรุ๊ป
ISBN 974-8239-35-7
เลขเรียกหนังสือ 615.8 ท278อ 2541

          การมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ถ้าเราเกิดเจ็บป่วยจะมีวิธีการใดที่เราสามารถบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ได้ดี คุณลองเปิดใจให้กว้างยอมรับวิธีการรักษาโรคแบบชาวตะวันออก แล้วจะรู้ว่าวิธีการสามารถรักษาโรคได้เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความศรัทธาของคน ๆ นั้นด้วย

          ในหนังสือเรื่องนี้เป็นการเสนอแนวความคิดการรักษาโรคแบบตะวันออก ยกตัวอย่างเช่น วิธีการรักษาโรคของชาวจีนพูดถึงทฤษณีหยินและหยาง การใช้สมุนไพร ใช้อาหารกับการรักษาโรค การฝังเข็ม จนถึงวิธีการใช้พลังโยคะซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ โดยใช้พลังจิต พลังสมาธิ พลังความเชื่อ และความศรัทธาในพลังธรรมชาติ ที่เรียกกันว่า พลัง "จักรวาล" ที่สำคัญที่สุดคือ พลังใจ หากจิตใจเราแน่วแน่ที่ต้องการจะรักษาโรคให้หาย เราสามารถทำได้หากมีกำลังใจที่ดี ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มซึ่งป่วยเป็นมะเร็งในสมองระยะสุดท้าย ไม่มีทางรักษาให้หายฝ่ายพ่อแม่ไม่ยอมเชื่อจึงพาลูกไปรักษาโรคแบบทางเลือกใหม่ ใช้วิธีพูดจาว่ากำลังใจอาจมีอิทธิพลเหนือโรคทางร่างกายได้ ในที่สุดเด็กตัดสินใจทดลองสร้างภาพจินตนาการเป็นรูปเรือรบติดอาวุธจรวด ออกตระเวนอยู่รอบๆ ศีรษะใช้จรวดทรงอานุภาพระดมยิงเนื้อร้ายของมะเร็ง เด็กได้สร้างภาพจินตนาการทุกวันทำไปสองสามเดือนเท่านั้น เด็กได้บอกพ่อของเขาว่า เมื่อเอาเรือรบติดจรวดออกไปลาดตระเวนไม่ปรากฏพบเนื้อมะเร็งหลงเหลืออยู่ พ่อกับแม่จึงพาเด็กมาเอกซเรย์อีกครั้งปรากฏไม่มีมะเร็งอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ

          หนังสือเรื่องนี้ อาจทำให้คุณเข้าใจในธรรมชาติมากขึ้น สุขภาพที่ดีนั้นทุก ๆ คนสามารถทำได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องอาศัยยาวิเศษใด ๆ เพราะทุกคนมีหมอประจำตัวในแต่ละคน หากเราคิดที่จะพิสูจน์ด้วยการฝึกปฏิบัติโดยอาศัยวิธีการดังกล่าว ย่อมเป็นผลดีแก่ตัวเราเอง หากเพื่อนๆ นักศึกษาสนใจสามารถหาอ่านได้ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา