หนังสือน่าอ่าน

ทำไมต้อง Homeschool

ผู้แต่ง สมพร พึ่งอุดม
พิมพ์ครั้งที่ 2 (2543)
พิมพ์ที่ บริษัทแปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ISBN 974-7176-77-7
เลขเรียกหนังสือ

371.042 ม885ท 2543

ราคา 95 บาท

          จากการที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ "ทำไมต้อง Homeschool" ทำให้ได้รับรู้ความคิดที่เป็นอิสระของเด็ก พ่อแม่ และครอบครัวที่มีความคิด และการมองระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แปลกออกไป ในความคิดของพวกเขา ไม่ได้ต่อต้านแต่ครอบครัวที่เลือกระบบการศึกษาในระบบที่เรียกว่า Homeschool ที่มีความคิดอยากให้ลูกๆ ของพวกเขาได้คิดอย่างมีอิสระทางความคิด ให้เด็กได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ และสิ่งที่เขาสนใจ โดยี่พ่อแม่ไม่ต้องบังคับขู่เข็ญและตีกรอบ ให้กับเด็กว่าต้องทำในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทำ หรืออยากให้เป็นในสิ่งที่ตนเองต้องการ เหมือนกับสภาพของเด็กๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

          หนังสือเล่มนี้ให้สาระเกี่ยวกับพ่อแม่ที่นำลูกออกจากโรงเรียน และระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับรู้ และมีการตัดสินใจก่อนที่จะนำลูกของตนเองออกมาสอนเอง โดยแนวความคิดของพ่อแม่ระบบ Homeschool นี้คิดว่าไม่อยากให้ลูกต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียน ที่เหมือนกับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ไม่อยากให้ลูกต้องพูกอัดความรู้ที่บางทีอาจทำให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะถ้าหากเด็กๆ อยู่ในระบบนี้ ตัวเด็กเองอาจรู้สึกแย่ แต่พ่อแม่ที่เลือกระบบนี้มาใช้โดยการนำลูกออกมา เพราะอยากให้ลูกได้คิด ได้ทำในความรู้สึกนึกคิดของเด็กเอง ไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้ในหนังสือเพียงอย่างเดียว ก่อนที่จะนำมาใช้ระบบนี้ ต้องมีการคิดให้ถี่ถ้วน รวมถึงญาติพี่น้องต้องยอมรับและระบบและตัวเด็กก่อน เพราะระบบการศึกษาที่ให้เด็กมาเรียนอยู่ที่บ้าน และสอนเอง ยังเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทยอยู่มาก และอาจจะมีคำถามต่างๆ ตามมามากมายจากคนรอบข้างว่า "ถ้าเด็กโตขึ้นจะเข้ากับสิ่งรอบข้างได้ดีแค่ไหน" แต่ในทางความคิดของพ่อแม่ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเลือกทำเพื่อลูกของตนเอง

          ผู้เขียนเห็นว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนการศึกษาระบบ Homeschool ก็อยากให้ทุกคนในสังคมได้นึกถึงเด็กเป็นหลัก อย่างที่พูดกันติดปากในปัจจุบันในระบบการศึกษาว่า "Child Centered" อย่างแท้จริง ไม่ใช่ให้เป็นแค่คำพูดที่ฮิตติดปาก ส่วนพฤติกรรมก็ยังพยายามยัดเยียดให้เด็กรับรู้ในสิ่งที่เด็กไม่ต้องการ