หนังสือน่าอ่าน

 

 

 

 

โลกร้อน : ทุกสิ่งที่เราทำ เปลี่ยนแปลงโลกเสมอ

ผู้แต่ง มูลนิธิโลกสีเขียว
พิมพ์ครั้งที่ 1/2550
ISBN 9747076219
ราคา 99 บาท

        มูลนิธิโลกสีเขียวจัดพิมพ์หนังสือ โลกร้อน : ทุกสิ่งที่เราทำ เปลี่ยนแปลงโลกเสมอ เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเรื่องโลกร้อน พร้อมเสนอหนทางที่เราทุกคนจะช่วยกันบรรเทาวิกฤตของโลกบนพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสถานการณ์โลกร้อนทั่วโลก

หนังสือถูกออกแบบให้อ่านง่ายดูสนุก ด้วยเนื้อหา ภาพประกอบ และการวางลำดับเรื่อง เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

จุดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอให้ผู้อ่านหันมาตระหนักว่า