หนังสือน่าอ่าน

 

 

 

 

นายช่างใหญ่ ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน

ผู้แต่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พิมพ์ครั้งที่ 1/2549
ISBN 9747197464
ราคา 999 บาท

        ผลงานชิ้นสำคัญของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)ซึ่งรวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านวิศวกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดในรูปแบบของหนังสือปกแข็งสี่สีสวยงามตลอดเล่ม ภายในบรรจุเนื้อหาที่อ่านง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อที่ผู้อ่าน ทั้งที่เป็นช่างและไม่ได้เป็นช่างจะได้ยึดถือปรัชญาอันเรียบง่าย แต่มีประสิทธิผลของพระองค์เป็นแบบอย่างอันดีงามสืบต่อไป...

Back